FANDOM


ไม้กระบองยักษ์ (Giant Clubs) เป็นอาวุธพิเศษ (unique weapons) ที่สามารถหาเจอได้ในสถานที่เฉพาะใน The Elder Scrolls V: Skyrim ผู้เล่นไม่สามารถใช้ไม้กระบองยักษ์ได้โดยตรง ของ (item) ชิ้นนี้ยังคงสามารถเคลื่อนไปมาได้เหมือนสิ่งของชิ้นอื่น อย่างไรก็ตามผู้เล่นสามารถสั่งให้ผู้ติดตาม (follower) ถือสิ่งของชิ้นนี้ไว้และผู้ติดตามอาจจะใช้มันได้เหมือนกับ Dwarven Sphere Centurion Arrow สิ่งของชิ้นนี้จะไม่แสดงในรายการสิ่งของ (inventory) ของผู้ติดตาม

คำอธิบายEdit

ผู้ติดตาม (follower) อาจถูกสั่งให้หยิบไม้กระบองยักษ์ขึ้นมาและใช้มัน แต่จะไม่ปรากฎในรายการสิ่งของ (inventory) เพื่อบังคับให้ผู้ติดตามใช้ไม้กระบองนี้ แนะนำว่าให้นำอาวุธใด ๆ ที่พวกเขาอาจถืออยู่ออกไป (เช่น Steel Sword ที่ Lydia เก็บไว้)

ไม้กระบองนี้ดูเหมือนจะได้รับประโยชน์จาก One-Handed enchantments บนยุทธภัณฑ์ (การสวมใส่ชุด (set) ของเกราะที่มี Fortify One-Handed enchantments แสดงให้เห็นว่าทำความเสียหายได้สูงกว่า Fortify Two-Handed) อย่างไรก็ตาม ผู้ติดตามที่มีทักษะอาวุธสองมือ (Two-Handed) ในระดับต่ำ (เช่น Dark Brotherhood Initiate) จะทำความเสียหายได้ไม่มากนัก ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลสูงสุด ควรให้กระบองนี้แก่ผู้ติดตามที่มีทักษะอาวุธสองมือในระดับ (Level) สูง (เช่น Vilkas)

VariantsEdit

  • ไม้กระบองยักษ์น้ำแข็ง (Frost Giant Club)

Known locationsEdit

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยEdit

  • แม้ว่าตัวละครไร้คนเล่น (NPCs) ตัวอื่นนอกจากยักษ์ และผู้ติดตาม (followers) จะไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะมีหรือสวมใส่กระบองชิ้นนี้ ผู้เล่นสามารถใช้มันเป็นอาวุธได้บน PC โดยใช้คำสั่งคอนโซล (console commands) "เสกสิ่งของ" player.additem CDEC9 1 (1 เป็นจำนวนสิ่งของที่จะได้รับ) และ "สวมใส่สิ่งของ" player.equipitem CDEC9 ถ้าใช้คำสั่งคอนโซลให้ตัวละครไร้คนเล่น (NPC) (คำสั่งเดียวกันแต่ไม่มี "Player.") ตัวละครไร้คนเล่นตัวนั้นจะสวมใส่กระบองชิ้นนี้ ถึงแม้ว่าตัวละคนไร้คนเล่นจะใช้กระบองชิ้นนี้ได้ผ่านคำสั่งคอนโซล ตัวละครตัวนั้นไม่สามารถ "moon lunch" ตัวละครตัวอื่นได้แบบที่ยักษ์ทำ
  • แม้ว่าอาวุธชิ้นนี้น่าจะเรียกว่าค้อนสงคราม (warhammer) มันถูกจัดอยู่ในประเภทดาบใหญ่ (greatsword)
  • เนื่องจากที่จับอาวุธมีขนาดใหญ่ มือของผู้ติดตามจะจมลงไปในอาวุธค่อนข้างลึก

บัคEdit

ข้อมูลส่วนนี้เป็นรายการ bugs เกี่ยวของกับ Giant Club ก่อนที่จะเพิ่มบัคลงในรายการนี้ ตรวจสอบเสียก่อนว่า:

  1. ลองโหลดเซฟเก่า (reload an old save) เพื่อให้แน่ใจว่ายังมีบัคเกิดขึ้นอยู่
  2. ถ้าบัคยังคงอยู่ โปรดโพสต์รายงานบัคด้วยแม่แบบ (template)  360  / XB1  ,  PS3  / PS4  ,  PC  / MAC   ให้ตรงกับแพลตฟอร์มที่เกิดบัค
  3. Be descriptive when listing the bug and fixes, but avoid having conversations in the description and/or using first-person-anecdotes: such discussions belong on the appropriate forum boards.
  •  PC   360   PS3   เมื่อเหวี่ยงอาวุธเล่นในอากาศ มันจะมีเสียงคล้าย ๆ กับอาวุธที่สร้างจากโลหะ
  •  PC   360   PS3   มันเป็นไปได้ที่ผู้ติดตามอาจจะทำกระบองหายหรือไม่มันจะหายไปเองแบบงง ๆ
  •  PC   360   PS3   เมื่อผู้ติดตามใช้ไม้กระบองยักษ์เป็นอาวุธและใช้มันเป็นการโจมตีครั้งสุดท้าย ผู้ติดตามมักจะใช้มันแทงเข้าไปที่คู่ต่อสู้เหมือนดาบใหญ่ (greatsword) และมีความเร็วโจมตีหนักเท่ากับดาบใหญ๋

การปรากฎใน Elder ScrollsEdit

รับข้อมูลจาก "http://th.elderscrolls.wikia.com/wiki/Giant_Club?oldid=792"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki